‘ลงทุน-ส่งออก-ท่องเที่ยว’ ขยับ

521029102050302

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนก.ย. 2552 และไตรมาส 3 ของปี 2552 พบว่า

1.การบริโภคภาคเอกชนในเดือนก.ย. และไตรมาส 3 ปี 2552 มี การปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ในเดือนก.ย. หดตัวลดลงที่ลบ 9.6% ต่อปี ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวลบ 15.2% ต่อปี ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ในไตรมาส 3 ปี 2552 หดตัวที่ลบ 13.7% ต่อปี ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวลบ 15.5% ต่อปี ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวกลับมา เป็นบวกเป็นครั้งแรกที่ 14.7% ต่อปี ทำให้ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งในไตรมาส 3 ขยายตัวเป็นบวกที่ 1.4% ต่อปี สะท้อนถึงการบริโภคสินค้าคงทนในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น

สำหรับปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในเดือนกันยายน 2552 หดตัวที่ 4.2% ต่อปี ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว 10.2% ต่อปี ทำให้ทั้งไตรมาสหดตัวที่ 10.1% ต่อปี ชะลอลงมากจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัว 18.6% ต่อปี

23507

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนก.ย. 2552 อยู่ที่ระดับ 68.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เดือนติดต่อกัน สะท้อน ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อ เนื่อง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนในภูมิภาคยังคงมีความเปราะบาง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์หดตัวเพิ่มขึ้นที่ลบ 12.9% ต่อปี ในไตรมาส 3 เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงหดตัวต่อ เนื่อง

2.การลงทุนภาคเอกชนในเดือนก.ย. และไตรมาส 3 ของปี 2552 มี สัญญาณของการฟื้นตัวเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรที่วัดจากปริมาณการนำ เข้าสินค้าทุนในเดือนก.ย. ที่หดตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในไตรมาส 3 หดตัวเหลือลบ 12.4% ต่อปี ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวถึงลบ 21.9% ต่อปี สอดคล้องกับปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ที่หดตัวลดลงเหลือลบ 6.6% ต่อปี ปรับตัวดีขึ้นจากก่อนหน้าไตรมาสที่หดตัวลบ 30.2% ต่อปี

3.เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจด้านการคลังในเดือนก.ย. และไตรมาส 3 ของปี 2552 พบว่านโยบายการคลังมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรายจ่ายรัฐบาลประจำเดือนก.ย. เท่ากับ 1.96 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 31.4% ต่อปี ส่งผลให้ในไตรมาส 3 รัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5.03 แสนล้านบาท ขยายตัวที่ 21.7% ต่อปี

23508

4.การส่งออกเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเดือนก.ย. และไตรมาส 3 ของปี 2552 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินเหรียญสหรัฐในเดือนก.ย. 2552 อยู่ที่ 1.49 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ลบ 8.5% ต่อปี ทำให้ทั้งไตรมาส 3 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4.11 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวชะลอลงที่ลบ 17.7% ต่อปี ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ลบ 26.2% ต่อปี บ่งชี้ว่าสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการส่งออกเริ่มชัดเจนขึ้น สินค้าส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยางและเคมีภัณฑ์ อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของตลาดภูมิภาคและตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์

5.เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจด้านการผลิตในเดือนก.ย. และไตรมาส 3 ของปี 2552 พบว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจากการท่องเที่ยวมีการปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาคเกษตรยังมีสัญญาณชะลอตัวเล็กน้อย เครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมวัดจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ย. สามารถขยายตัวเป็นบวกที่ 1% ต่อปี ทำให้ทั้งไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้นที่ลบ 5.5% ต่อปี ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ และน้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น

ส่วนเครื่องชี้ภาคบริการจากการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในไตรมาส 3 มีจำนวน 3.3 ล้านคน หดตัวที่ลบ 2.8% ต่อปี ซึ่งเป็นการหดตัวที่ลดลงมากจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวลบ 16.5% ต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากยุโรปและเอเชียเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เครื่องชี้ภาคการเกษตรวัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนก.ย. หดตัวที่ลบ 5.1% ต่อปี จากที่เคยหดตัวที่ลบ 0.6% ต่อปี ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ไตรมาส 3 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวลบ 2.8% ต่อปี ตาม การลดลงของผลผลิตสำคัญโดยเฉพาะ ข้าวนาปี ยางพารา และมันสำปะหลัง

6.เสถียรภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยอัตราการว่างงานในเดือนส.ค. 2552 อยู่ที่ 1.2% ของกำลังแรงงานรวม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนคนว่างงานในเดือนส.ค. อยู่ที่ 4.5 แสนคน ลดลงจากเดือนก่อนหน้ามีจำนวน 4.8 แสนคน ใน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนก.ย. เริ่มหดตัวน้อยลงมาอยู่ที่ลบ 1 และลบ 0.1% ต่อปี ตามลำดับ แต่ยังคงติดลบจากปัจจัยฐานราคาน้ำมันที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ สิ้นเดือนส.ค. 2552 อยู่ที่ 45.7% ต่ำกว่า กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ ไม่เกิน 50% สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวน ของวิกฤตการเงินโลก สะท้อนได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนก.ย. อยู่ในระดับสูงที่ 1.31 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเกินกว่า 5 เท่า

23509

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksmecare.com

 

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “‘ลงทุน-ส่งออก-ท่องเที่ยว’ ขยับ”

  1. pligg.com Says:

    ‘ลงทุน-ส่งออก-ท่องเที่ยว’ ขยับ…

    รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนก.ย. 2552 และไตรมาส 3 ของปี 2552 พบว่า…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: