กสิกรไทยฯแนะนักลงทุนเจาะตลาดโมร็อกโก

520923093720801

กสิกรไทย แนะนักลงทุนเจาะท่องเที่ยว การก่อสร้าง การสื่อสาร การขนส่ง และภาคการผลิต ในโมร็อกโก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ภาวะการค้าและการลงทุนที่ซบเซาในช่วงปี 2552 ส่งผลให้รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ออกนโยบายเร่งรัดส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศปี 2553 เพื่อกระตุ้นการลงทุนไทยในต่างประเทศและเพิ่มโอกาสทางการค้าไทยในต่างประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า โมร็อกโกเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีความพร้อมด้านการลงทุนโดย เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศอันดับ 4 ในทวีปแอฟริกา

เศรษฐกิจโมร็อกโกชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 และในไตรมาสแรกปี 2552 เศรษฐกิจโมร็อกโกขยายตัวชะลอเหลือร้อยละ 3.7(YoY)

อย่างไรก็ตามในปี 2552 มีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวกได้ในอัตราร้อยละ 5.4 ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นภาคการค้าและการประกอบธุรกิจในโมร็อกโก ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มการใช้จ่ายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มการขาดดุลการคลังต่อ GDP เป็นร้อยละ 2.9 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ 3.5 อัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมอยู่ในระดับต่ำโดยหดตัวร้อยละ 1.0  ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจโมร็อกโก

จากผลกระทบทางอ้อมของวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อการส่งออกสินค้า การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว(7 เดือนแรกของปี 2552)ให้หดตัวร้อยละ 32.2 ร้อยละ 21 และร้อยละ 11.5 ตามลำดับทิศทางเศรษฐกิจโมร็อกโกที่อยู่ในเกณฑ์ดี และปัจจัยบวกจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างโมร็อกโกกับยุโรป แอฟริกา สหรัฐฯ และกลุ่มอาหรับ จะมีส่วนช่วยกระจายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง โมร็อกโกจึงเป็นแหล่งดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศและเป็นโอกาสที่ สำคัญของไทยอีกด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การส่งออกของไทยไปโมร็อกโก ในระยะสั้นอาจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโมร็อกโกที่ชะลอตัวโดยการส่งออกของไทย ในช่วง 8 เดือนแรกไปโมร็อกโกหดตัวร้อยละ 28.7 แต่สำหรับในระยะต่อไปการส่งออกของไทยมีโอกาสขยายตัวอีกมาก

เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างกันยังค่อนข้างต่ำและที่สำคัญมีปัจจัย สนับสนุนจากแรงขับเคลื่อนของความต้องการในประเทศและความต้องการจากคู่ค้าที่ สำคัญของโมร็อกโก เช่น ยุโรป สหรัฐฯ และอาหรับ ประกอบกับการปรับลดอัตราภาษีสินค้านำเข้าของโมร็อกโกโดยในปี 2552 อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยเหลือร้อยละ 20.2 จากร้อยละ 33.4 ในปี 2545 ส่งผลดีต่อสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าแร่ที่มีอัตราภาษี อยู่ในระดับที่ต่ำร้อยละ19.9 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

แต่สำหรับสินค้าเกษตรค่อนข้างมีอุปสรรคจากอัตราภาษีที่ระดับค่อนข้างสูงร้อย ละ 29(เมื่อเทียบกับสินค้าอื่น) นอกจากนี้การส่งออกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าในโมร็อกโกจะ มีอัตราภาษีค่อนข้างต่ำเฉลี่ยร้อยละ 16 ในขณะที่การส่งออกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 21.5 และ 23.4 ตามลำดับ

สินค้าส่งออกที่สำคัญและมีโอกาสขยายตัวสูงของไทย ได้แก่ รถแวน รถปิกอัพ ส่วนประกอบรถยนต์ของรถยนต์นั่ง เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า/ซักแห้ง ปลาทูน่ากระป๋อง ปลามีชีวิต/พันธุ์ปลา น้ำผลไม้ ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืนจากเส้นใยประดิษฐ์  ของเล่น เครื่องสำอาง/สบู่ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

โมร็อกโกเปิดกว้างแก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะการท่อง เที่ยว การก่อสร้าง การสื่อสาร การขนส่ง และภาคการผลิต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อกระตุ้นการลงทุน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า โอกาสการลงทุนของไทยในโมร็อกโก ได้แก่ ธุรกิจประมงมีโอกาสค่อนข้างมากเนื่องจากโมร็อกโกมีปัจจัยการผลิตที่พร้อม อยู่แล้วแต่ขาดศักยภาพในการผลิต ธุรกิจก่อสร้าง ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการพัฒนาประเทศเพื่อดึง ดูดนักลงทุน

โดยเฉพาะการก่อสร้างบ้านราคาต่ำและการรับช่วงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากนัก ลงทุนยุโรปในโมร็อกโก ธุรกิจสปาไทยและร้านอาหารไทย ขยายตัวตามภาคการท่องเที่ยวในโมร็อกโกที่มีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยว ประกอบกับสปาไทยและอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในโมร็อกโก

อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจในโมร็อกโกมีอุปสรรคหลายด้านที่ควรระวัง ได้แก่ ความเข้มงวดด้านแรงงาน ข้อจำกัดด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่ใช้เวลานาน เช่น ระยะเวลาการจดทะเบียนเป็นเจ้าของธุรกิจ และการจ่ายภาษี รวมทั้งการทำสัญญาการค้าที่เสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน และการนำเข้า-ส่งออกใช้เอกสารหลายชุด/ใช้เวลาดำเนินการหลายวัน เป็นต้น

นอกจากนี้การขยายธุรกิจไทยในโมร็อกโกน่าจะส่งผลดีต่อความต้องการนำเข้า สินค้าไทยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไทยในโมร็อกโกได้อีกทางหนึ่ง เช่น วัตถุดิบประกอบอาหาร เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร เหล็ก วัสดุก่อสร้าง และเครื่องสำอาง/สบู่ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksmecare.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: