โอกาสการค้าการลงทุนของไทย ในกัวเตมาลาและเบลีซ

52091210170921Trade Update ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับสองประเทศในทวีปอเมริกากลาง ที่ไม่เป็นที่คุ้นหูของคนไทยนัก

T102460

แต่มีความน่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของนักธุรกิจและนักลงทุนไทย ดังนี้

1. สาธารณรัฐกัวเตมาลา (Republic of Guatemala) มีพื้นที่ทั้งหมด 108,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 13 ล้านคน มากที่สุดในกลุ่มประเทศอเมริกากลาง ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ เมืองหลวง คือ กรุงกัวเตมาลา โครงสร้างเศรษฐกิจกัวเตมาลาส่วนใหญ่พึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟ (arabica) น้ำตาล กล้วย น้ำมันเชื้อเพลิง เสื้อผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องเทศ

ตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และอะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องจักร และพลาสติก โดยกัวเตมาลามีการนำเข้าวัตถุดิบจากไทย เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าและส่งออกไปยังประเทศในอเมริกากลาง นอกจากนี้ กัวเตมาลายังมีรายได้จากการท่องเที่ยวและจากแรงงานที่ไปทำงานในสหรัฐฯ อีกด้วย

ปัจจุบัน กัวเตมาลาอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากสงครามในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายเสรีนิยม สนับสนุนการพัฒนาเขตการค้าเสรีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเขตการค้าเสรีอเมริกากลาง-เม็กซิโก และอเมริกากลาง-สหรัฐฯ (CAFTA) นอกจากนี้ กัวเตมาลายังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ประกอบกับแรงงานมีราคาถูก และอยู่ใกล้กับตลาดอเมริกาเหนือ

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา กัวเตมาลามีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว กลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าและบริการในระดับที่ดีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีร้านอาหารไทยเข้าไปเปิดกิจการ มีเพียงร้านอาหารเอเชียแนว Fusion ที่มีอาหารไทยบางอย่างเท่านั้น

นอกจากนี้ กัวเตมาลากำลังมองหาตลาดใหม่มาทดแทนตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐฯ ที่กำลังประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ โดยพยายามเพิ่มความหลากหลายของสินค้าส่งออก พร้อมกับส่งเสริมให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในกลุ่มพลังงาน โทรคมนาคม ธุรกิจทางการเงิน กิจกรรมเหมืองแร่ และเกษตรกรรมด้วย

2. ประเทศเบลีซ (Belize) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 22,965 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 3 แสนคน เมืองหลวง คือ กรุงเบลโมแพน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เศรษฐกิจของเบลีซขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาล Citrus concentrate กล้วย เสื้อผ้า น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากทะเล ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เช่น ไม้ซุงและไม้แปรรูปชนิดต่างๆ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องจักรกลและรถยนต์ เชื้อเพลิง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ และเคมีภัณฑ์

ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เดินทางไปท่องเที่ยวในเบลิซเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลเบลีซมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (eco-tourism) และไม่ต้องการให้ประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวลักษณะ mass tourism เมืองท่องเที่ยวสำคัญของเบลีซ คือ San Petro อย่างไรก็ดี เบลีซยังคงขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายด้าน อาทิ โรงแรม ซึ่งยังคงมีจำนวนน้อยและส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ปัจจุบันยังไม่มีร้านอาหารไทยในเบลีซ นอกจากนี้ ชาวเบลีซยังนิยมทานอาหารรสเผ็ดอีกด้วย

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้ว รัฐบาลเบลีซต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ การเกษตร การประมง สิ่งแวดล้อม และด้าน IT โดยรัฐบาลจะให้แรงจูงใจด้านภาษี (tax incentive) แก่บริษัทที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว และนำเทคโนโลยีที่มีประโยชน์เข้ามาใช้ในเบลีซ อาทิ เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สาขาที่ไทยและเบลีซสามารถร่วมมือกันได้ ประกอบด้วย
(1) ร้านอาหารไทยและสปา ซึ่งจะได้รับแรงจูงใจด้านภาษีในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(2) ด้านการเกษตรและประมง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเบลีซเป็นแหล่งผลิตกุ้งส่งออกไปยังประเทศในอเมริกากลางและเม็กซิโก
(3) เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเบลีซมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ สามารถติดต่อกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเบลีซ (Beltraide) ได้โดยตรง

แม้เบลีซจะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่เบลีซเป็นสมาชิกของประชาคมตลาดร่วมแคริบเบียน (Caribbean Community and Common Market – CARICOM) ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรรวมประมาณ 15 ล้านคน และสามารถเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ เบลีซยังมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์เนื่องจากมีชายแดนติดกับเม็กซิโก ซึ่งมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ การที่เบลีซใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงทำให้การติดต่อสะดวกกว่าประเทศอื่นในกลุ่มลาตินอเมริกา

ภาคเอกชนไทยที่สนใจจะค้าขายหรือลงทุนในกัวเตมาลาหรือเบลีซ สามารถสอบถามข้อมูลการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ที่อี-เมล์ thaimex@prodigy.net.mx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksmecare.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: