สสว. จัดอบรม E-market หนุนเอสเอ็มอีสู่ตลาดโลก

5208211028587สสว. เดินหน้าสร้างรูปธรรมส่งเสริม SMEs แข่งขันในตลาดอาเซียน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมผุดโครงการ E-market อัดความรู้ SMEs ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางค้าขายและขยายตลาด เบื้องต้นตั้งเป้าสามารถอบรมผู้ประกอบการผ่านโครงการฯ ได้ถึง 200 ราย

นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ E-commerce ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายโดยตรงที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก และสามารถโต้ตอบได้โดยตรงกับลูกค้า ทำให้อินเตอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาล

ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน หรือเฉลี่ย 7 เครื่องต่อประชากร 100 คน เท่ากับว่า ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อการค้าผ่านโลกไซเบอร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับตลาดในประเทศ และหากพิจารณาถึงตลาดเป้าหมายอื่นๆ เช่น ประเทศจีน ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์กว่า 60 ล้านเครื่อง อินเดีย อีกกว่า 30 ล้านเครื่อง สหรัฐอเมริกา อีกกว่า 50 ล้านเครื่อง นั่นสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดในโลกไซเบอร์เป็นช่องทางในการทำธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีผู้ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจำนวนมาก แต่ที่ประสบผลสำเร็จมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เนื่องจากความไม่เข้าใจ และเป็นการทำตามกระแสโดยขาดองค์ความรู้ ตลอดจนขาดความตั้งใจในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย E-market ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มทักษะในการทำธุรกิจ E-market ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs

“โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย E-market ถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Flying Geese หรือ โครงการยุทธการฝูงห่าน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ สสว. สานต่ออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบการด้วยโครงการใหญ่ทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยแบ่งรูปแบบการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อม ให้แก่ ผู้ประกอบการโดยการจัดทำแหล่งข้อมูล และเชื่อมโยงซัพพลายเชน 2.การดำเนินการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดสากล โดยปัจจุบันโครงการต่างๆ ได้ดำเนินการมาแล้ว ประมาณ 1 เดือน” นายภักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย E-market จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย E-market place ระยะที่ 2 การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาต่อยอด E-market place ให้เป็น E-Commerce และระยะที่ 3 การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการเชื่อมโยงระบบและเครือข่าย E-Commerce กับต่างประเทศ

ที่ผ่านมา สสว.ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย E-market ไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกว่า 40 ราย โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองผ่านระบบ E-market Place บนเว็บไซต์ของ สสว. ที่เปรียบเสมือนโชว์รูมให้ผู้ประกอบการได้โชว์สินค้าและบริการของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

“ปัจจุบันเว็บไซต์ของ สสว. มียอดสมาชิกเข้าใช้งานกว่าหนึ่งแสนราย นั่นเท่ากับว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งขึ้น โดย สสว. ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะมีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ จำนวน 200 ราย ขณะเดียวกัน สสว. ก็กำลังจัดทำแผนการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยจะร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเอเซียน อันจะส่งผลต่อการขยายตลาดใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ต่อไปในอนาคต” นายภักดิ์ กล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksmecare.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: