พาณิชย์มุ่งนโยบายเชิงรุก หนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ตีตลาดโลก

520801100436717แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะผันผวนขึ้นๆ ลงๆ จนทำให้หลายธุรกิจต้องประสบปัญหา และสินค้าบางรายการที่เคยเป็นดาวรุ่งก็กำลังจะกลายเป็นดาวร่วง

เหตุเพราะความมั่งคั่งของผู้คนหดหาย ฉุดให้กำลังซื้อถดถอย จนทำให้หลายหน่วยงานต้องออกมาร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน อุดหนุนเม็ดเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ ให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พลิกฟื้นโอกาสให้การท่องเที่ยวไทย ฯลฯ

ทั้งนี้ เพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่า ในท่ามกลางวิกฤตที่รุมเร้าย่อมมีโอกาสแฝงตัวอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหาเจอและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทย ในแง่ความเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก ถือเป็นความได้เปรียบที่จะกลายมาเป็นหมากตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังอินกับกระแสการดูแลสุขภาพ และการรณรงค์ลดโลกร้อน ทำให้ภาคเกษตรกรรมและภาคการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีโอกาสที่จะขยายช่องทางการค้า และกระจายสินค้าสู่การบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

พิจารณาได้จากตัวเลขความต้องการสินค้าดังกล่าวในตลาดสำคัญ ที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัว ยกตัวอย่างเช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในยุโรป ปี 2550 มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 17% โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 1.6 หมื่นล้านยูโร ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยาย 18% โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นก็ถือเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย โดยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 6.32 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2551 มีอัตราการเติบโต 12%

ส่วนประเทศออสเตรเลีย ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีอัตราการเติบโตของผู้ต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างเด่นชัด จากตัวเลขมูลค่าการตลาดที่มีเพียง 230 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่มีอัตราขยายตัวสูงถึง 14%

ในขณะที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดน้อยมากในตลาดโลก แสดงให้เห็นถึงช่องว่างทางการตลาดขนาดใหญ่สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยนั่นเอง

กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศ จึงมียุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ และแผนพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย พัฒนาความสามารถผู้ประกอบการ ขยายตลาดในประเทศและเชื่อมโยงตลาดสู่การส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าแบบครบวงจร

นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นการบริโภคยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างตราสินค้า ผลักดันและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่ได้มาตรฐานสากล บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค

ขณะเดียวกันยังผลักดันชุมชนเกษตรอินทรีย์ หรือ “ออร์แกนิก คอมมูนิตี” ที่ชัดเจนขึ้นในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น

แบ่งออกเป็นรูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การจัดแหล่งจำหน่ายใกล้ผู้บริโภค เหมาะสำหรับการผลักดันให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องของปริมาณความต้องการและกำลังในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

ส่วนรูปแบบที่สอง คือ การเปิดแหล่งจำหน่ายใกล้กับแหล่งผลิต ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อ และอยู่ใกล้กับแหล่งผลิต จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้าไปส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ในชุมชนเกษตรอินทรีย์จะมีการรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ร้านสปาที่ให้บริการนวดแบบใช้น้ำมันหอมจากสมุนไพร ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และร้านหนังสือ เมื่อชุมชนได้เห็นความสำคัญก็จะร่วมกันพัฒนาและมีการสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

นับว่าเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยในช่วงปี 2553-2555 กระทรวงพาณิชย์พุ่งเป้าไปที่การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ ผ้าฝ้าย ของใช้เด็ก สำลี ตุ๊กตา หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการผลักดันและสร้างโอกาสให้กับ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์

ทั้งหมดนี้ เปรียบเสมือนเป็นการติดอาวุธทางการค้าที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: